Klantenservice


Garantie en reparatie informatie (binnen de garantieperiode)

Garantie aanvragen

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven via: onze website door het formulier ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’ in te vullen.

Dit formulier kunt u vinden door in te loggen op onze website, vervolgens gaat u naar ‘mijn account’ en tot slot gaat u naar ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’ onder het kopje ‘Mijn garanties’.

Maar het kan natuurlijk ook per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens: (uw gegevens invullen)

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar CoolSound bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).
 

CoolSound volgt de standaard Europese fabrieksgarantie die de fabrikant van het product in kwestie geeft. Dit kan één, twee, drie,vier of in sommige gevallen zelfs vijf jaar zijn. Voor specifieke, technische vragen met betrekking tot uw klacht of het product kunt u het beste terecht bij het Service centrum van de fabrikant of de fabrikant zelf.

Werkwijze Bruingoed en Telecom apparatuur.

Voor alle producten buiten de categorie witgoed kunt u gebruikmaken van de CoolSound ´Send-in & Return’ garantie. Dit betekent dat u het product aanlevert bij de vestiging van CoolSound in Zwolle of bij een geautoriseerd service centrum. Hierna zal het product in behandeling genomen worden en vakkundig hersteld worden.
Let-op: U dient te allen tijde een ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’ te doen via onze website zoals hierboven beschreven. Producten die zonder goedkeuring worden aangeleverd zullen geweigerd worden, alleen producten die via de procedure worden aangeleverd zullen in behandeling genomen worden.

Procedure

Vul het formulier ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’ in met een zo duidelijk mogelijke klachtomschrijving. U ontvangt vervolgens van onze retourafdeling een e-mail met instructies met de snelste manier om het defect te verhelpen.

Uitgesloten van garantie
 
De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:
- Gebroken/gebarsten schermen;
- Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik;
- Schade welke het gevolg is van een extern onheil (denk hierbij aan bijvoorbeeld vocht, water en/of zandschade).

Kosten

De kosten voor de retourzending binnen het garantietermijn zijn in alle gevallen voor u als consument. De kosten voor de retourzending van het product na reparatie zijn voor de rekening van CoolSound. 
U bent zelf altijd verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Wij adviseren derhalve dat u voor een transportverzekering zorgt indien u het pakketje aan ons retourneert. Ongefrankeerde zendingen, zendingen onder rembours, beschadigde zendingen of zendingen zonder geldig RMA nummer worden te allen tijde geweigerd door onze logistieke afdeling.
Indien u een product afgeeft aan de balie van ons kantoor in Zwolle dan dient het product na reparatie ook aan onze afhaalbalie in Zwolle weer opgehaald te worden. Deze wordt niet (kosteloos) aan u retour gezonden.


Garantie en reparatie informatie (buiten de garantieperiode)

Buiten garantie reparaties
Het kan altijd zijn dat uw product defect raakt buiten de officiële garantieperiode aangegeven door de fabrikant. Uiteraard kunt u buiten de officiële garantieperiode ook rekenen op de hulp van CoolSound mits tegen een vergoeding van de onkosten.

Indien een defect zich buiten de garantieperiode voordoet en de consument bewijst dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en daaromtrent de nodige bewijzen heeft verstrekt, kan CoolSound aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Consument in de kosten van herstel of vervanging.
 
In alle gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder garantie brengt CoolSound de kosten van reparaties aan de consument in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder garantie en uitsluitend indien de consument aangeeft het defecte product niet door CoolSound te willen laten repareren, brengt CoolSound de klant onderzoekskosten in rekening. Deze onderzoekskosten bedragen te allen tijde minimaal €50,-. In het geval dat de reparatiekosten lager uitvallen dan de minimale onderzoekskosten dan wordt het product zonder kennisgeving vooraf gerepareerd. En worden deze kosten in rekening gebracht.
Indien de kosten van een reparatie boven de prijsopgave grens (gemiddeld is dit ongeveer ¼e deel van de aanschafprijs) uitkomen wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en dient er een akkoord gegeven te worden voor de reparatie. En aanvaardt deze de kosten welke vermeld zijn op de prijsopgave reparatie met zich mee brengt.
Indien de prijsopgave niet akkoord wordt gegeven dienen de minimale onderzoekskosten voldaan te worden.
Mocht u akkoord gaan met de reparatiekosten dan zal het apparaat pas gerepareerd retour gaan zodra de totale factuur betaald is. 

Procedure

Vul het formulier ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’ in met een zo duidelijk mogelijke klachtomschrijving. U ontvangt vervolgens van onze retourafdeling een e-mail met instructies met de snelste manier om het defect te verhelpen. 

Kosten
Bij het aanmelden van een reparatie op onze website heeft u de keuze tussen twee opties te weten: 

- Direct opsturen naar het reparatiecentrum
- Aanleveren/Afleveren bij CoolSound Superstore

Bij de optie ‘Direct opsturen naar het reparatiecentrum’ betaalt u bij buiten garantie reparaties de verzendkosten voor het opsturen van het product naar het reparatiecentrum toe. Eventuele transportkosten voor de retourzending van het reparatiecentrum af zullen verwerkt zijn in een eventuele prijs opgave.
Indien u kiest voor de optie aanleveren/Afleveren bij CoolSound dan zijn wij in het geval van buiten garantie zaken genoodzaakt om buiten de eventuele reparatiekosten welke gemaakt kunnen worden ook de transportkosten en behandelingskosten van CoolSound door te berekenen.


Direct defect (DOA)

Directe omruilgarantie - DOA regeling

Bij de meeste producten die wij verkopen heeft u directe omruilgarantie. Dit betekent dat wanneer het door u aangeschafte product bij het eerste gebruik (of binnen 48 na ingebruikname) defect raakt, u in principe direct een nieuw product krijgt. Een dergelijk defect dient echter altijd binnen 14 dagen na ontvangst van het product te worden gemeld via het formulier 'Retour/Garantie (RMA) aanvraag'.

Hoe werkt het?

U vult het formulier 'Retour/Garantie (RMA) aanvraag' in op onze website of per e-mail, regulier post en/of telefonisch . U krijgt vervolgens binnen één werkdag de snelste procedure om uw aankoop om te ruilen (indien van toepassing). De DOA-regeling is overigens niet van toepassing op Mobiele telecom producten, hygiëne producten en televisies.

Let op: Een product wordt alleen omgeruild indien het defect een daadwerkelijk defect is en geen gebruikersfout / makkelijk te verhelpen defect.
Indien u een DOA heeft dient altijd de complete verpakking + inhoud retour te komen bij CoolSound alvorens deze (indien van toepassing/indien mogelijk) omgeruild kan worden.


Adres CoolSound voor retourzending

U dient altijd een RMA-aanvraag in te dienen via onze website. Indien u van onze retourenafdeling te horen heeft gekregen dat het artikel naar CoolSound gestuurd kan worden EN u heeft tevens een RMA nummer ontvangen dan dient deze te worden verstuurd naar het volgende adres:

CoolSound Superstore B.V.
Ovv RMA nr.
Marsweg 59
8013 PE Zwolle


Fabrieksgarantie

Alle fabrieksgaranties kunt u vinden bij het betreffende product, staat dit product niet meer op onze website dan kunt u het beste kijken bij een vergelijkbaar product van hetzelfde merk.
Zodra u op de product pagina bent aangekomen kunt u gaan naar het tabblad 'Garanties'. Hier staat het vermelde garantietermijn.

Let op: Voor de volgende merken zijn er afwijkende fabrieksgaranties:

  • - Philips: één jaar op audio/video en LCD producten aangekocht voor 1 juli 2009.
  • - Samsung: één jaar op alle producten (excl. LCD/Plasma) aangekocht voor 1 oktober 2009.
  • - Sony: één jaar op alle producten aangekocht voor 1 oktober 2009.